ARCHÍV AKCÍ

14. "ZO SALAŠA DO MESTA 21. 4. 2018"
IX. ročník se uskuteční v Považské Bystřici, v centrální městské zóně.
Naši chovatelé ovcí Vám nabídnou vařená jídla z jehněčího a ovčího masa,
různé druhy sýrů, nití, korbačíků,
předvedou výrobu - tažení sýrových nití, ukázku stříhání ovcí,
připravená bude i mini ZOO s ovečkami, soutěž pro děti i dospělé.

13. Zveme Vás do Vrbĕtic, 27. 10. 2017:

P O Z V Á N K A

12. OVČÁCKÝ DEN ROŽNOV 24. 6. 2017
bližší informace zde - plakát
podrobný program
Reportáž z Ovčáckého dne 24. 6.: Z D E

11. ZO SALAŠA DO MESTA 8. 4. 2017
bližší informace zde

10. "Ovčácký a selský den na Valašsku" 2016

pozvánka zde


9. "Ovčácký den na Valašsku" 2015

pozvánka zde
dokument Regionální televize

8. OVČÁCKÝ DEN 2014

pozvánka zde

7. PRLOV 20136. PRLOV 2012

5. Nejlepší klobása Gortfried
4. Seminář ve Valašských Kloboukách

Fotogalerie:
3. Perly 2010

Valašské jehněčí získalo perlu Zlínského kraje 2010
a také firma CARNEX, ŠVÍRÁK a SOU VAL. KLOBOUKY zabývající se výrobky z jehněčího masa – viz foto

Cenu přebral Ing. Štika Jan – jeden z propagátorů značky VALAŠSKÉ JEHNĚČÍ – viz foto

další výsledky
Masné výrobky a jehněčí produkty:

Valašské jehněčí, Fancova Lhota – grilovací tyčinka jehněčí

Tibor Švirák,Vsetín – bačova klobása jehěčí
Carnex s.r.o. Francova Lhota – ovčácká klobása s probiotiky
Cenu ředitele Krajské agentury pro zemědělství a venkov získalo
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky za soubor výrobků z jehněčího masa


Mléčné výrobky:
Yopait Czech a.s., Slušovice – Jo – 4 pack jahoda borůvka
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. – Merenda jogurtové mléko s příchutí Cappucino – skořice
Kromilk a.s., Kroměříž – Krásná Haná – přírodní sýr gouda
Jan Zajíček, Valašská Bystřice – farmářský sýr pařený


Kategorie ostatní výrobky a polotovary:
Jospo s.r.o., Holešov – vepřový výpeček, špenát, bramborový knedlík
Zdena Bajzová – Motorest Šafrán, Valašské Klobouky – trnkový džem
Drůbežárna Holešov spol. s r.o., Holešov – Holešovská základní majonéze


viz tento odkaz

Fotogalerie:


Perla 2010


Perla 2010


Perla 2010 – Šafrán, Bajza


Perla 2010 – SOU Valašské Klobouky


Perla 2010 – Švirák


Perla 2010 – valašské jehněčí


Perla 2010 – Zajíček2. Valašské jehnĕčí dny 2008

Valašské jehnĕčí mĕlo úspĕch!
Tĕmito slovy hodnotili majitelé restaurací ochutnávky jehnĕčích výrobků a jídel v rámci akce „Valašské jehnĕčí dny”, kterou organizovala Střední škola zemĕdĕlská a přírodovĕdná v Rožnovĕ pod Radhoštĕm pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.
Na 2 000 návštĕvníků restaurací po celém Valašsku zkusilo tradiční i nové výrobky z jehnĕčího a skopového masa. JEŠTĔ NEVÍ LIDÍ SPOUSTA, JAK CHUTNAJÍ JEHNĔČÍ SOUSTA - jak trefnĕ podotkl jeden z účastníků ochutnávky. „Nezbývá než s tímto názorem plnĕ souhlasit”, konstatoval učitel SŠZePř Ing. Dobeš Igor, který je současnĕ zástupce obecnĕ prospĕšné společnosti pro rozvoj chovu ovcí MORAVSKÉ KARPATY se sídlem v Prlovĕ. „Osobnĕ mĕ nejvíce chutnaly pečené jehnĕčí kolínka u pana Sošky, majitele restaurace BRASSERIE AVION v Rožnovĕ pod Radhoštĕm. Doporučuji všem, aby tuto specialitu vyzkoušeli”, dodal.Odborná komise za účasti zástupců Zlínského kraje, Agrárních komor a veřejnosti vyhodnotila přes čtyřicet výrobků a jídel včetnĕ jehnĕčí tlačenky, jehnĕčí šunky a jehnĕčího pršutu. Nejúspĕšnĕjším účastníkem se stalo SOU Valašské Klobouky vedené panem Vaňkem, které obsadilo první tři místa v kategorii „hotová jídla” a druhé místo s jehnĕčí paštikou v kategorii „masné výrobky”.
Řeznictví Švírák ze Vsetína zvítĕzilo v kategorii „jehnĕčí a skopové klobásy”, kde překonalo i loňského vítĕze firmu CARNEX, výrobce trvanlivé Ovčácké klobásy, již známé a žádané po celém Valašsku.
V restauracích byl nejvĕtší zájem o tento sortiment v hotelu Alfa Valašské Klobouky, Rajce Valašské Meziříčí a Písečné v Rožnovĕ u pana Zetĕ.
Hodnotitelská komise v čele s paní Ing. Brázdilovou Janou, zastupující Agrární komoru Zlín.
„V tĕchto reklamních akcích a tím nepřímé podpoře chovu ovcí chceme pokračovat i za účasti studentů naší školy, kteří se tímto zapojují do problematiky našeho regionu a velmi jim to prospĕlo i po stránce praktické”, prohlásil ředitel SŠZePř Jaroslav Krčmář. Pevnĕ vĕříme, že to bude i nadále s podporou Zlínského kraje v čele s panem hejtmanem.
Další akci pod názvem „Valašské jehnĕčí neduhy léčí” připravujeme společnĕ se sdružením Zdravý Rožnov na 31. ledna 2009, kdy bude ukázka vaření jehnĕčího masa na Základní škole Pod Skalkou v Rožnovĕ. Zveme všechny zájemce.

Následné setkání s hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Mišákem


Ing. Krčmář a Ing. Vrátník jako hlavní organizátoři, přebírají pametní listy pro vítĕze.


Ing. Blaha Pavel a Ing. Krčmář Jaroslav, autoři projektu VALAŠSKÉ JEHNEČÍ


Ing. Dobeš Igor, zástupce spolupořadatele MORAVSKÉ KARPATY o.p.s.

1. Valašské jehnĕčí dny 2007

Pořádané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje

1. V různých restauracích a prodejnách na Valašsku, označených tímto logem, byla o víkendu 14. - 16. prosince 2007 nabízena veřejnosti jídla a výrobky z jehnĕčího masa.
2. Na Střední škole zemĕdĕlské a přírodovĕdné v Rožnovĕ pod Radhoštĕm probĕhla ukázka a hodnocení jehnĕčích výrobků za účasti předsedy AK Valašska, pana Radílka, zástupce ředitele ISŠ Valašské Meziříčí, Ing. Vrátníka, ředitelky společnosti Moravské Karpaty o.p.s., Ing. Studenské, ředitele SŠZePř Rožnov p. R., Ing. Krčmáře a dalších účastníků a hodnotitelů.

Mezi nejvíce hodnocené výrobky patřily:
– Ovčácká klobása firmy CARNEX Francova Lhota
– Jehněčí šunka firmy DRUMAS Hluk
– Bačova klobása firmy RITTER Valašské Klobouky

3. Do akce se zapojilo přes 20 restaurací, které připravily jehněčí speciality. Porotě nejvíce chutnalo v restauraci Písečná Rožnov pod Radhoštěm, a dále pak v těchto restauracích:
Vaškova hospoda - Valašské muzeum - Rožnov pod Radhoštěm,
U Janíka - Rožnov pod Radhoštěm,
DAISY - Vsetín - Bobrky,
Jednota - jídelna - Vsetín,
Sněhurka - Brumov,
Rajka - Valašské Meziříčí,
Košíkárna - Valašské Meziříčí,
U kovárny - Zlín - Lešetín,
Galánečka - Valašská Polanka,
Motorest - Lidečko, a další…
4. Doprovodnou akcí byla anketa mezi obyvateli Valašska, zaměřená na problematiku konzumace jehněčího masa a jehněčích výrobků:

…………………………………………

1. Konzumujete jehněčí maso? … Kdy naposledy? …

2. Konzumuji jehněčí maso a výrobky …krát za rok.

3. Nekonzumuji jehněčí maso a výrobky, protože:
a) Nechutná mi
b) Neumím ho připravit
c) Neumím ho sehnat
d) Je příliš drahé
e) Jiný důvod: …

4. Víte, že se vyrábí a prodává:
a) Jehněčí šunka – ano/ne
b) Ovčácká klobása – ano/ne
c) Jehněčí maso balíčkované – ano/ne

5. Souhlasíte s názorem, že jehněčí maso je málo dostupné – ano/ne

…………………………………………

Výsledky ankety:

– odpovědělo: 122 obyvatel Valašska
– z toho: 32 % - nejí maso vůbec, 42 % - nejí jehněčí maso, 58 % - jí jehněčí maso (v průměru 9x za rok), 65 % - nezná jehněčí a skopové výrobky v prodejnách, 80 % - pokládá jehněčí maso za málo dostupné

5. Projekt „Valašské jehněčí” na podporu konzumace a výroby jehněčích výrobků bude pokračovat s podporou Zlínského kraje i v roce 2008.

Ing. Blaha Pavel, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm

| © 2009 | Webmaster | Vedení | Nahoru | Přidat k oblíbeným | Podpora |